تحقیق تهیه اجرای مدل پیشرفت سازمانی برای گمرکات کشور

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان تحقیق تهیه اجرای مدل پیشرفت سازمانی برای گمرکات کشور آماده دریافت می باشد.
تحقیق تهیه اجرای مدل پیشرفت سازمانی برای گمرکات کشور|32011894|hmaتحقیق تهیه اجرای مدل پیشرفت سازمانی برای گمرکات کشور در حجم 116 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فهرست مندرجات:

فصل اول . 2

1-1) مقدمه. 3

1-2)بیان مساله. 3

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق.. 6

1-4)اهداف تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):. 7

1-5)سؤالات تحقیق(مطابق با اهداف تحقیق):. 8

1-6)تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 10

1-7) قلمرو مكاني و زماني تحقيق :. 11

فصل دوم. 13

2-1) مقدمه. 14

2-2) اندازه گيري و مقاصد اندازه گيري.. 15

2-3) مفهوم اندازه گيري عملكرد. 16

2-4) بكارگيري اندازه گيري عملكرد. 20

2-4-1) جايزه كيفيت اروپايي2. 23

2-4-2) جايزه كيفيت بالدريج3. 25

2-4-3) شش سيگما 28

2-4-4) چهارچوبي متوازن براي اندازه گيري عملكرد. 30

2-5) كارت امتيازي متوازن1. 31

2--5-1) نسل هاي كارت امتيازي متوازن. 35

2-5-2) ديدگاه هاي كارت امتيازي متوازن. 37

2-6) جمع بندي ادبيات نظري تحقيق:. 43

2-7) پیشینه پژوهش... 45

2-7-1) ایران : 46

2-7-2) جهان. 54

فصل سوم. 56

3-1) مقدمه. 57

3-2) روش انجام تحقيق.. 59

3-3) جامعه آماري.. 59

3-4) روش نمونه گیری.. 60

3-5) روش گردآوری اطلاعات.. 61

3-6) روایی و پایایی تحقیق.. 63

3-6-1) پايايي پرسشنامه. 64

3-6-2) روايي پرسشنامه. 65

فصل چهارم. Error! Bookmark not defined.

4-1) مقدمه. 68

4-2) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. 69

4-2-1) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت.. 70

4-2-2) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان سابقه کاری.. 70

4-2-3) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن. 71

4-2-4) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات.. 71

4-3) تحلیل استنباطی داده ها. 72

4-3-1) تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق.. 72

4-3-1-1) مدل اندازه گیری رهبری.. 73

4-3-1-2) مدل اندازه گیری ابعاد خط مشی و استراتژی.. 74

4-3-1-3) مدل اندازه گیری ابعاد کارکنان. 75

4-3-1-4) مدل اندازه گیری ابعاد منابع و مشارکت ها 76

4-3-1-5) مدل اندازه گیری ابعاد فرآیندها 78

4-3-1-6) مدل اندازه گیری ابعاد نتایج مشتری.. 79

4-3-1-7) مدل اندازه گیری ابعاد نتایج کارکنان. 80

4-3-1-8) مدل اندازه گیری ابعاد نتایج جامعه. 81

4-3-1-9) مدل اندازه گیری ابعاد نتایج کلیدی عملکرد. 82

4-3-2) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها. 83

4-3-3) آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی.. 84

4-3-3-1) نتیجه آزمون. 86

فصل پنجم. 89

5-1) مقدمه. 90

فرضیه های ویژه. 91

5-2) بررسي يافته‌هاي پژوهش... 91

5-2-1 ) پيشنهادات بر مبناي يافته‌هاي تحقيق.. 94

5-2-2) پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 96

5-3) محدودیت های تحقیق.. 97

شامل 105 صفحه فایل word قابل ویرایشمطالب دیگر:
📎تحقیق گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین📎گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت اتصال نقره ای (silver net)📎تحقیق بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان📎پاورپوینت آموزش درس اول کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (زنگ علوم)📎تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی📎پاورپوینت آموزش درس دوم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (سرگذشت دفتر من)📎تحقیق بودجه و ابهامات آن📎تحقیق برنامه و بودجه عملیاتی📎تحقیق برنامه ریزی كلان شهرهای جدید و شهرك های استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی📎تحقیق برنامه حسابرسی و آزمون های حسابرسی📎تحقیق برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP📎تحقیق برنامه پنج ساله اول و مالیات ها📎پاورپوینت روش حریصانه📎تحقیق بررسی وضعیت بانك های خصوصی در ایران📎تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه روستایی در دهستان كبودگنبد شهرستان كلات نادر📎پاورپوینت آموزش درس سوم کتاب علوم پایه ششم (کارخانه کاغذسازی)📎پاورپوینت آموزش درس چهارم کتاب علوم پایه ششم (سفر به اعماق زمین)📎تحقیق بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری📎تحقیق بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت GFS📎پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب علوم پایه ششم (زمین پویا)