الگوریتم های تکاملی

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان الگوریتم های تکاملی آماده دریافت می باشد.
الگوریتم های تکاملی|32011867|hmaپروژه در حجم 89 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر:

فهرست

نظريه تکامل

مقدمه.......1

واژه‌شناسي1 تکامل در انسان..2

نظريه تکامل در طبيعت.

ايده داروين: تکامل توسط انتخاب طبيعي3

الگوريتم ژنتيک.4

مقدمه..5

الگوريتم ژنتيک چيست؟8

ايده اصلي.11

الگوريتم.............12

روش هاي نمايش13

روش هاي انتخاب..14

روش هاي تغيير.....15

نقاط قوت الگوريتم هاي ژنتيک.15

محدوديتهاي GAها...17

چند نمونه از کاربرد هاي الگوريتم هاي ژنتيک.17

يک مثال ساده:18

نسل اول.........19

نسل بعدي.......20

انتخاب..................20

تغيير از يک نسل به نسل بعدي(Cross over) .21

جهش(Mutation) 21

الگوريتم........22

جستجوي غذا در طبيعت...22

بهينه سازي کلوني زنبورها..22

کاربرد ها......23

چکيده.......23

معرفي................23
الگوريتمPSO يا پرندگان يا اجتماع ذرات .32

الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچگان چيست؟...34

گوريتم رقابت استعماري .........38

شکل دهي امپراطوري‌هاي اوليه ..41

مدل‌سازي سياست جذب: حرکت مستعمره‌ها به سمت امپرياليست .43

جابجايي موقعيت مستعمره و امپرياليست 45

قدرت کل يک امپراطوري .46

رقابت استعماري .47

سقوط امپراطوري‌هاي ضعيف ..49

همگرايي .49

مثال کاربردي0

نتيجه‌گيري4

ماشين بردار پشتيبان....57

الگوريتم هاي ترکيبي.....59

سنجش عملكرد.62

الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات.......62

انتخاب مشخصه ورودي.....64

شبيه سازي و استخراج داده ها...65

معرفي روش.....67

نتيجه گيري........72

مروري بر پيشينه تحقيق...74

مدل سازي فرايند ريسندگي جهت بهينه سازي مقاوم75

تعريف............76

تقريب توابع با شبكه هاي عصبي.78

الگوريتم هاي يادگيري شبكه و مقايسه آنها...79

ارزيابي اعتبار شبكه هاي تقريب زننده...80

حل مدل طراحي پارامتر با GA...80

حل مدل طراحي پارامتر با CGA ..82

مقايسه دو الگوريتم GA و CGA در مساله طراحي پارامتر....84

نتيجه گيري و پيشنهاد براي تحقيقات آتي..84مطالب دیگر:
🔥بررسی اصول چراغ راهنمایی🔥بررسی انبوه سازی با دیوارهای سبک🔥بررسی انواع موتورهای الکتریکی🔥بررسی انواع هواپیما🔥بررسی اهک🔥بررسی اهنگری دقیق🔥استاندارد مواد خوراکی مختلف در خوراک دام و طیور🔥بررسی ایجاد گاوداری صنعتی🔥بررسی ایرودینامیک پرواز🔥بررسی ایمنی ماشین الات🔥بررسی ایمنی در حمل ونقل دریایی🔥بررسی آزمایش متالوگرافی بر روی ریز ساختار های فولاد🔥بررسی آئین كار استفاده از دستگاه اكستنسوگراف جهت تعیین خواص رئولوژیكی خمیر حاصل از آرد گندم🔥بررسی آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت تا بسته‏بندی🔥بررسی آیین كار جهت تعیین ضریب ته نشینی (زلنی) برای گندم و آرد🔥بررسی آئین كار روش چیدن كالا در سردخانه مواد غذائی🔥بررسی بازاریابی، حمل و کشتار طیور🔥بررسی بافت دان و عملکرد مرغ گوشتی🔥بررسی بتن اسفنجی🔥بررسی بتن با الیاف فولادی(بتن الیافی)