جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM آماده دریافت می باشد.
جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM|32011865|hmaتحقیق در حجم 122 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر:


فهرست مطالب

سنجش تجربی روشها برای پیش بینی تعادل جذب (توازن) :
1. مقدمه :
2. بخش آزمایشی (تجربی) :
مواد
تجهیزات و فرآیند :
3. نظریه محلول جذب شده ایده آل :
4. شبیه سازی مولکولی :
5. نتایج و بحث :
5.1 نتایج تجربی (آزمایشی) :
5.2 پیش بینی جذب بخش – خالص با استفاده از شبیه سازی GCMC :
6. نتایج :
جذب متان ، اتان و اتیلن بوسیله تیتان و سیلیکات Ets – 10 Zeolite
مقدمه
زمینۀ نظری :
فرآیند آزمایشی :
بحث و نتیجه گیری ها :
نتایج :
تعادل جذب متان، اتان، اتیلن و نیتروژن و هیدروژن روی کربن فعال شده
مقدمه :
تجهیزات و فرآیند (پردازش) :
نتایج و بحث :
نتایج :
عملکردهای مختلفِ جذب متان و دی اکسید کربن Terephthelates فلز نانو منفذدار ایزوتایپیک 47-MIL و 53-MIL :
CNG
مقدمه :
ایمنی بیشتر خودروها :
مخازن ذخیره گاز طبیعی فشرده :
ایستگاه های سوخت گیری PERUELING STATION :
1- سوخت گیری کند SLOW FILL
2- سوخت گیری سریع FAST FILL
3- سوخت رسانی با ظرف MOTHER - DUAGHTER
تجزیه و تحلیل مخازن CNG
1. گاز طبیعی فشرده (CNG)
2. گاز طبیعی مایع شده (LNG)
3. گاز طبیعی جذب شده (ANG)
جدول 1. مقایسۀ روش های مختلف ذخیرۀ سوخت در خودروها [27]
عملکرد و شرایط مخازن CNG
انواع مخازن CNG
مخازن CNG-I
مخازن CNG-II
مخازن CNG-III
مخازن CNG-IV
اجزای مخزن CNG-IV
شکل 7 : سطح برش خورده مخازن CNG-IV [6].
1. آستر
2. نافی فلزی
3. قسمت کامپوزیتی مخزن
4. فوم های قالبی تزریق شده
5. رنگ مخزن
تجهیزات ایستگاه های سوخت رسانی CNG
کمپرسور
مخازن
شکل 11 : مخازن ترتیبی ASME
مخازن بافر
شکل 12 : مقایسۀ سیستم بافر و ترتیبی
طراحی مخازن
خشک کن
کیفیت CNG
دمای نقطه شبنم
جدول 1 : روند افزایش دمای نقطۀ شبنم با فشار
معیارهای طراحی
انواع روش های نم گیری
انواع خشک کن ها
شکل : خشک کن نوع TSA
شکل : مدار کارکرد خشک کن نوع TSA
توزیع کننده
فشار سوخت دهی
جبران دما
محدودیت های عملی
LPG و LNG
مقدمه
جدول شماره 1-1
حدود میعان گازهای بوتان و پروپان، اگر بصورت خالص باشند به قرار زیر است :
تأسیسات
شناخت گاز
خصوصیات گازها :
انواع گازهای سوختی
الف) گاز طبیعی NATURAL GAS
ب) گاز همراه یا وابسته ASSOCIATED GAS
ج) گاز مایع LPG
د) گاز ساخته شده MANUFACTURED GAS
ه) گاز ترش :
و) گاز شیرین SWEAT GAS :
مقدمه :
میعان گاز طبیعی
الف) فرآیند سنتی آبشاری :
ب) فرآیند ام. سی. آر (MCR) با تبرید کننده مرکب (MCR mixed-refrigerant) سرماساز :
ج) فرآیند Technip –Snamprogetti :
د) فرآیند PIRCO :
ناوگانهای حمل LNG

مطالب دیگر:
📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته پزشکی بررسی شبكه بهداشت و درمان ابهر📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته برق،شرح دستگاه تعویض بادامك،پیرو،فنر📜گزارش کاراموزی رشته مهندسی صنایع غذایی،بررسی شركت اشی مشی📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته برق،شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزیع تهران📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته مهندسی مکانیک،بررسی شركت ایران خودرو دیزل📜گزارش کاراموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت بسپار صنعت پروژه BSP📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته مدیریت،بررسی قانون تشكیل شركت پست جمهوری اسلامی ایران📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته معماری در شركت پی ریزان نمونه📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته مدیریت بازرگانی در شركت تولید بازرگانی ملورین📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته عمران بررسی شركت راه ساختمانی،تحكیم سازه ابهر📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته کامپیوتر در شركت سهامی سپیدنت📜گزارش کاراموزی رشته حسابداری،مقایسه ی یافته های علمی دوره کاردانی با کار عملی در شرکت سیم و کابل📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته کامپیوتر در شركت عالی پوش📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته حسابداری در شركت غله و خدمات بازرگانی📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته صنایع نساجی در شرکت مادبافت📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته عمران در شركت میعاد📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته برق در شركت مینو📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته شهرسازی در شهرداری و مدیریت جامع شهری📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته مدیریت،طراحی یك سیستم انبارداری📜دانلود گزارش کاراموزی آماده رشته مدیریت،طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی كارخانه)